Powiatowy Turniej FIFA18

DODANO: 19 lut 2018

w dniu zawodów dostarcz zgodę rodzica

Zgoda rodzica – pobierz plik – OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Regulamin Powiatowego Turnieju FIFA 18

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek offline turnieju FIFA 18 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczyrku, ul. Szkolna 9.
 2. Termin turnieju: 17 marca 2018 roku. Rozpoczęcie o godz. 9.00.
 3. Organizatorami Turnieju są:
  • Stowarzyszenie „Esport Polska” z siedzibą w Bielsku-Białej,
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczyrku,
  • Burmistrz Miasta Szczyrk.
 4. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania.
 5. Na udział w Turnieju zgodę wyraża Rodzic ucznia przez wypełnienie pisemnej zgody (załącznik 1) i przekazanie jej do szkolnego opiekuna drużyny. Jest to równoważne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 6. Udział w Turnieju jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu bielskiego.
 7. Warunkiem udziału w Turnieju jest zgoda Rodzica lub prawnego opiekuna.
 8. Uczestnicy nie wnoszą opłat rejestracyjnych.
 9. Uczestnicy mogą zaopatrzyć się we własne kontrolery do gry (pady).
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

2. System rozgrywek

 1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze.
 2. Grupy wiekowe:
  • Pierwsza grupa – klasy 4-6SP,
  • Druga grupa – klasy 7SP, II i III Gimn
  • Trzecia grupa – szkoły ponadgimnazjalne
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału zawodników.
 4. Zgłoszenie zawodników odbywa się przez formularz dostępny na stronie esportpolska.org lub na e-mail: biuro@esportpolska.org do dnia 14 marca 2018 do godz. 22.00 w formie zwykłej wiadomości tekstowej zawierającej:
  • imię i nazwisko zawodnika
  • wiek
  • klasa
  • nazwę szkoły
  • adres Szkoły
  • adres email do kontaktu z zawodnikiem
 5. Zawodnik powinien posiadać również wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna prawnego, którą przekazuje Organizatorowi w dniu Turnieju. (Załącznik 1)

Zasady rozgrywania Turnieju

 1. Początkowa runda Turnieju odbywa się meczami zawodników grupach
  • I – SP,
  • II – 7+G,
  • III – LO/Tech.
 2. Mecze grup:
  • Zawodnicy w grupach I i II rozgrywają mecze w parach po wcześniejszym losowaniu
  • Zwycięzca przechodzi do rundy 2, w której zagra 16 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników do kolejnego etapu przechodzi najlepszy z przegranych pierwszej rundy (liczy się najmniejsza różnica bramek oraz największa ilość zdobytych bramek bez rzutów karnych). W innym przypadku o awansie decyzję podejmie organizator w dniu turnieju.
  • Kolejne rundy rozgrywane są systemem play-off (przegrywający odpada).
 3. Mecze grupy III
  • Zawodnicy rozgrywają mecze w 3 grupach po 3 osoby.
  • Do kolejnej rundy awansuje zwycięzca grupy i najlepszy zawodnik z drugiego miejsca wszystkich grup – łącznie 4 zawodników.
  • Kolejność w grupie: – punkty, – wynik meczu bezpośredniego, – różnica bramek, – ilość bramek zdobytych, – losowanie.
 4. Półfinały – zwycięzcy zagrają mecz o I i II miejsce, pokonani – mecz o III i IV miejsce.

 

3. Rozgrywka meczowa

 1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA18.
 2. Każdy gracz może posiadać własnego pada potrzebnego do gry.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godziny meczu, a osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika.
 4. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.

 

4. Ustawienia gry

Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.

 • Typ gry: Rankingowa
 • Długość połowy: 4 lub 6 minut (organizator zastrzega sobie prawo do zmian).
 • Poziom trudności: ustalone w dniu Turnieju
 • Szybkość gry: Normalna
 • Kontuzje: Wył
 • Spalone: Wł.
 • Kartki: Wł.
 • Zagrania ręką: Wył.
 • Liczba zmian: 3
 • Sterowanie: Dowolne
 • Stadion: Dowolny
 • Pogoda: Dobra
 • Pora dnia: Dzień/Noc
 • Piłka: domyślna
 • Kamera: Telewizyjna

 UWAGA! Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski drużynami narodowymi lub klubowymi.

 

5. Zasady Fair Play

 1. Organizator dokłada wszelkich starań w realizacji misji Stowarzyszenia Esport Polska określonych na stronie internetowej esportpolska.org.
 2. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
 • celowe wyłączenie komputera lub monitora, rzucanie padem, odłączanie przewodów itp. działania;
 • gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku;
 • niesportowy doping, niesportowe zachowanie lub ogólnie kłopotliwe (np. krzyk, wyzwiska), niewłaściwe i nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi podczas i poza rozgrywką turniejową;
 1. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, uczestnik Turnieju (według uznania Opiekuna rozgrywek) może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub w skrajnych przypadkach zostać zdyskwalifikowany z Turnieju.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia innych warunków określających niesportową grę.

 

6. Działania zabronione i kary

 1. Celem Organizatora jest zorganizowanie Turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach.
 2. W każdej sprawie spornej decyzję podejmuje Organizator, a jego działania są oparte na przyjętej zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości.
 3. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem tego, co uczestnik Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze.
 4. Najważniejszą zasadą przyświecającą Turniejowi jest gra fair play. Dlatego organizator zobowiązuje graczy do:
 • przestrzegania zasad kultury osobistej;
 • okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów technicznych u przeciwnika;
 • łagodzenia konfliktów;
 • uczciwej gry bez używania jakichkolwiek nielegalnych wspomagaczy;
 • przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych;

 

7. Postanowienia końcowe

Organizator Turnieju ma prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na Turnieju. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.

Załączniki:

Festiwale Esport POLSKA

Share This