Mikołajkowy Turniej FIFA17 Szczyrk 6/12/17

DODANO: 6 gru 2017

6 grudnia 2017 o 12.00 zawodnicy ze szkół szczyrkowskich stawili się do pojedynku o tytuł najlepszego zawodnika w grze FIFA17. Rywalizacja odbyła się w systemie pucharowym.

8 najlepszych zawodników ze szkół szczyrkowskich, wyłonionych w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych stanęło do rywalizacji o tytuł mistrza w Mikołajkowym Turnieju FIFA17. To była naprawdę dobra rozgrywka! Gratulujemy zwycięzcom!

Serdecznie dziękujemy MOKPiI w Szczyrku, który udostępnił nam miejsce do rozgrywek i ufundował nagrody dla zawodników oraz SP1 w Szczyrku za pomoc w organizacji Turnieju.

Do zobaczenia wkrótce!

Turniej FIFA 17 (06/12/2017) 1/8 finału
Lp Nazwisko i imię Klasa Nazwisko i imię Klasa Wynik
1 Janoszek Kamil 7 Walusiak Filip 5 1:6
2 Klaczek Krystian 7  Oliwier Cieślar 5 3:1
3 Krupa-Frycz Wojtek 3bg Jakub Wojtynek II 2:0
4 Hula Wiktor 4b Piotr Majcher II 1:4
5 Madej Olivier 3bg Karol Trzopek 5 4:0
6 Kruczek Artur 6a Wandzel Fabian 5 0:4
7 Hamerlak Antek 4b Jan Śleziona 5 2:0
8 Ucher Natan 4b Adam Marek 5 3:1

 

Turniej FIFA 17 (06/12/2017) 1/4 finału
Lp Nazwisko i imię Klasa Nazwisko i imię Klasa Wynik
1 Ucher Natan 4b Walusiak Filip 5 2:2; k. 2:3
2 Klaczek Krystian 7 Hamerlak Antek 4b 1:3
3 Krupa-Frycz Wojtek 3bg Wandzel Fabian 5 1:1; k.3:1
4 Madej Olivier 3bg Majcher Piotr II 0:2

 

Turniej FIFA 17 (06/12/2017) 1/2 finału
Lp Nazwisko i imię Klasa Nazwisko i imię Klasa Wynik
1 Krupa-Frycz Wojtek 3bg Walusiak Filip 5 2:1
2 Piotr Majcher II Hamerlak Antek 4b 3:3; k.8:7

 

Turniej FIFA 17 (06/12/2017) o 3 miejsce
Lp Nazwisko i imię Klasa Nazwisko i imię Klasa Wynik
1 Hamerlak Antek 4b Walusiak Filip 5 8:0

 

Turniej FIFA 17 (06/12/2017) Finał
Lp Nazwisko i imię Klasa Nazwisko i imię Klasa Wynik
1 Krupa-Frycz Wojtek 3bg Piotr Majcher II 3:4

 

REGULAMIN TURNIEJU

1. Postanowienia ogólne.

 1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek offline turnieju FIFA 17 w Miejskim Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku.
 2. Termin turnieju: 6 grudnia 2017 roku.
 3. Organizatorami Turnieju są:
  • Stowarzyszenie „Esport Polska” z siedzibą w Bielsku-Białej,
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczyrku,
  • MOKPiI w Szczyrku.
 4. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania.
 5. Na udział w Turnieju zgodę wyraża Rodzic ucznia przez wypełnienie pisemnej zgody (załącznik 1) i przekazanie jej do szkolnego opiekuna drużyny. Jest to równoważne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 6. Udział w Turnieju jest przeznaczony dla uczniów szkół ze Szczyrku.
 7. Warunkiem udziału w Turnieju jest zgoda Rodzica lub prawnego opiekuna.
 8. Uczestnicy nie wnoszą opłat rejestracyjnych.
 9. Uczestnicy mogą zaopatrzyć się we własne kontrolery do gry (pady).
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

2. System rozgrywek.

 1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze.
 2. Liczba graczy dopuszczona do rozgrywek – 16 (po 8 z każdej Szkoły)
 3. Organizator zastrzega sobie prawo podziału zawodników na grupy wiekowe.
 4. W przypadku większej ilości uczniów, którzy zgłoszą się do Turnieju, zostanie wybrana reprezentacja graczy w drodze szkolnych eliminacji.
 5. Zapisy na rozgrywki odbywają się u nauczyciela/opiekuna wskazanego przez Dyrektora Szkoły, a listy zawodników przekazane do sekretariatu SP1 na adres e-mail: poczta@szkola1.szczyrk.pl do dnia 4 grudnia 2017 roku w formie zwykłej wiadomości tekstowej zawierającej:
  • imię i nazwisko zawodnika
  • wiek
  • klasę
 6. Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym.
 7. Organizator Turnieju przeprowadzi losowanie zawodników, którzy zagrają systemem pucharowym (jeden na jednego w systemie drabinki Single Elimination
  przegrywający odpada).
 8. Pierwsze losowanie odbywa się wśród zawodników poszczególnych szkół.
 9. Zakłada się, że w przypadku nieobecności zawodnika podczas pierwszego losowania jego współzawodnik może otrzymać automatyczny awans do dalszej rozgrywki.
 10. System wychodzenia może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych graczy. O wychodzeniu w takim przypadku decydują Organizatorzy.

3. Rozgrywka meczowa.

 1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 17.
 2. Każdy gracz może posiadać własnego pada potrzebnego do gry.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godziny meczu, a osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika.
 4. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.

4. Ustawienia gry.

Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.

 • Typ gry: Rankingowa
 • Długość połowy: 4 lub 6 minut
 • Poziom trudności: ustalone w dniu Turnieju
 • Szybkość gry: Normalna
 • Kontuzje: Wył
 • Spalone: Wł.
 • Kartki: Wł.
 • Zagrania ręką: Wył.
 • Liczba zmian: 3
 • Sterowanie: Dowolne
 • Stadion: Dowolny
 • Pogoda: Dobra
 • Pora dnia: Dzień/Noc
 • Piłka: domyślna
 • Kamera: Telewizyjna

 UWAGA!

 • Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski drużynami narodowymi lub klubowymi.

 5. Zasady Fair Play.

 1. Organizator dokłada wszelkich starań w realizacji misji Stowarzyszenia Esport Polska określonych na stronie internetowej www.esportpolska.org.
 2. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
 • celowe wyłączenie komputera lub monitora, rzucanie padem, odłączanie przewodów itp. działania;
 • gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku;
 • niesportowy doping, niesportowe zachowanie lub ogólnie kłopotliwe (np. krzyk, wyzwiska), niewłaściwe i nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi podczas i poza rozgrywką turniejową;
 1. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, uczestnik Turnieju (według uznania Opiekuna rozgrywek) może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub w skrajnych przypadkach zostać zdyskwalifikowany z Turnieju.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia innych warunków określających niesportową grę.

6. Działania zabronione i kary.

 1. Celem Organizatora jest zorganizowanie Turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach.
 2. W każdej sprawie spornej decyzję podejmuje Organizator, a jego działania są oparte na przyjętej zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości.
 3. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem tego, co uczestnik Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze.
 4. Najważniejszą zasadą przyświecającą Turniejowi jest gra fair play. Dlatego organizator zobowiązuje graczy do:
 • przestrzegania zasad kultury osobistej;
 • okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów technicznych u przeciwnika;
 • łagodzenia konfliktów;
 • uczciwej gry bez używania jakichkolwiek nielegalnych wspomagaczy;
 • przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych;

 7. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator Turnieju ma prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na Turnieju.
 2. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.

Zapraszamy serdecznie
Organizatorzy

Załączniki (pliki doc)

————————————————–
źródło obrazu głównego: https://www.playstation.com/en-us/games/ea-sports-fifa-17-ps4/
[Data dostępu: 2017-11-20]

Festiwale Esport POLSKA

Share This