Powiatowy Turniej FIFA18

Powiatowy Turniej FIFA18

w dniu zawodów dostarcz zgodę rodzica Zgoda rodzica – pobierz plik – OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU Regulamin Powiatowego Turnieju FIFA 18 1. Postanowienia ogólne Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie...