I Esportowe Mistrzostwa FIFA19 Gminy Rajcza – Turniej Mikołajkowy

DODANO: 26 lis 2019

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół Gminy Rajcza do udziału w I Esportowych Mistrzostwach FIFA19. Mikołajkowy Turniej jest niezwykłą okazją do pochwalenia się talentem piłkarskim w sporcie elektronicznym, wymianie doświadczeń z rówieśnikami i możliwością współzawodnictwa w zdobyciu tytułu mistrza zawodów. Jesteśmy dumni z możliwości współpracy z Gminą Rajcza i realizacji naszego projektu.

Regulamin Turnieju

1. Postanowienia ogólne.

 1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy: I Esportowych Mistrzostw FIFA19 Gminy Rajcza.
 2. Termin turnieju: 6 grudzień 2019, START: 9:00
 3. Miejsce Turnieju: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy.
 4. Turniej przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych Gminy Rajcza.
 5. Organizatorami Turnieju są:
  • Stowarzyszenie Esport Polska z siedzibą w Bielsku-Białej,
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy.
  • Gmina Rajcza.
 6. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania.
 7. Na udział w Turnieju zgodę wyraża Rodzic ucznia przez wypełnienie pisemnej zgody (załącznik 1) i przekazanie jej do szkolnego opiekuna drużyny. Jest to równoważne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 8. W Turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 9. Warunkiem udziału w Turnieju jest zgoda Rodzica lub prawnego opiekuna.
 10. Uczestnicy nie wnoszą opłat rejestracyjnych.
 11. Uczestnicy mogą zaopatrzyć się we własne kontrolery do gry (pady).
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

1.1 Zgłoszenie do turnieju.

 1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze zgłoszeni przez szkoły.
 2. Zawodników zgłasza Dyrektor Szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony. Organizator pozostawia tę kwestię (ilość zawodników) w gestii Dyrektora Szkoły.
 3. Zgłoszenie do Turnieju należy przesłać na adres e-mail: biuro@esportpolska.org do dnia 3 grudnia 2019 w formie zwykłej wiadomości tekstowej zawierającej:
  • imię i nazwisko zawodnika
  • wiek
  • klasę
 4. Zgłoszenie wysyła szkoła w formie listy.

2. System rozgrywek.

 1. Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym.
 2. Organizator Turnieju przeprowadzi losowanie zawodników, którzy zagrają systemem pucharowym (jeden na jednego w systemie drabinki Single Elimination przegrywający odpada).
 3. Pierwsze losowanie odbywa się wśród zawodników poszczególnych grup wiekowych. Kolejne losowania odbędą się w kolejnych etapach zawodów.
 4. Zakłada się, że w przypadku nieobecności zawodnika podczas pierwszego losowania jego współzawodnik może otrzymać automatyczny awans do dalszej rozgrywki.
 5. System wychodzenia może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych graczy. O wychodzeniu w takim przypadku decydują Organizatorzy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału zawodników.
 7. Turniej rozgrywa się na konsolach PS4.

3. Rozgrywka meczowa.

 1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA18/FIFA19.
 2. Każdy gracz może posiadać własnego pada potrzebnego do gry.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godziny meczu, a osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika.
 4. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.

4. Ustawienia gry.

Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.

 • Typ gry: szybki mecz
 • Długość połowy: min. 4 minuty (organizator zastrzega sobie prawo do zmian).
 • Poziom trudności: amator
 • Szybkość gry: normalna
 • Kontuzje: Wył
 • Spalone: Wł.
 • Kartki: Wł.
 • Zagrania ręką: Wył.
 • Liczba zmian: 3
 • Sterowanie: dowolne
 • Stadion: dowolny
 • Pogoda: pochmurno
 • Pora dnia: dzień
 • Piłka: domyślna
 • Kamera: telewizyjna

UWAGA!

 • Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski drużynami narodowymi.

5. Zasady Fair Play.

 1. Organizator dokłada wszelkich starań w realizacji misji Stowarzyszenia Esport Polska określonych na stronie internetowej esportpolska.org.
 2. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
 3. celowe wyłączenie komputera lub monitora, rzucanie padem, odłączanie przewodów itp. działania;
 4. gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku;
 5. niesportowy doping, niesportowe zachowanie lub ogólnie kłopotliwe (np. krzyk, wyzwiska), niewłaściwe i nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi podczas i poza rozgrywką turniejową;
 6. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, uczestnik Turnieju (według uznania Opiekuna rozgrywek) może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub w skrajnych przypadkach zostać zdyskwalifikowany z Turnieju.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia innych warunków określających niesportową grę.

6. Działania zabronione i kary.

 1. Celem Organizatora jest zorganizowanie Turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach.
 2. W każdej sprawie spornej decyzję podejmuje Organizator, a jego działania są oparte na przyjętej zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości.
 3. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem tego, co uczestnik Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze.
 4. Najważniejszą zasadą przyświecającą Turniejowi jest gra fair play. Dlatego organizator zobowiązuje graczy do:
 • przestrzegania zasad kultury osobistej;
 • okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów technicznych u przeciwnika;
 • łagodzenia konfliktów;
 • uczciwej gry bez używania jakichkolwiek nielegalnych wspomagaczy;
 • przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych;

7. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator Turnieju ma prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na Turnieju.
 2. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.
Share This