Turniej FIFA20 Online dla uczniów szkół powiatu żywieckiego

DODANO: 15 maj 2020
Zdjęcia ;Jest nam niezmiernie miło zaprosić uczniów szkół podstawowych (kl 4-8) i ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) powiatu żywieckiego do udziału w I Esportowym Turnieju FIFA20 Online.

Turniej objęli patronatem posłowie na Sejm RP p. Przemysław Drabek i p. Kazimierz Matuszny oraz Starosta Żywiecki p. Andrzej Kalata.

Postanowienia ogólne

 1. Termin turnieju: 26-30 V 2020.
 2. Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie ESPORT POLSKA z siedzibą w Bielsku-Białej.
 3. Każdy z uczestników biorących udział turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania.
 4. Przystąpienie do rozgrywek jest dobrowolne i równoznaczne jest z akceptacją postanowień regulaminu.
 5. W rozgrywkach może wziąć dowolna liczba uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) i ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) z terenu powiatu żywieckiego.
 6. Uczestnicy nie wnoszą opłat do organizatora Turnieju.
 7. Zgłoszenie zawodników odbywa się przez formularz dostępny na stronie www.esportpolska.org lub na e-mail: biuro@esportpolska.org do dnia 24.05.2020 do godz. 22.00 w formie zwykłej wiadomości tekstowej zawierającej:
  1. imię i nazwisko zawodnika
  2. nazwę szkoły
  3. adres email do kontaktu z zawodnikiem
  4. telefon kontaktowy
 8. Zawodnicy biorący udział w Turnieju muszą spełniać następujące warunki:
  1. przesłać na adres: biuro@esportpolska.org wypełnione zgłoszenie wraz z podpisanym czytelnie regulaminem (format pliku – jpg, pdf).;
  2. w przypadku uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia – zgłoszenie i regulamin podpisuje pełnoprawny opiekun.
 9. Udział w Turnieju jest przeznaczony dla wszystkich posiadających grę FIFA20, konsolę PlayStation 4 i aktywny abonament PlayStation Plus.
 10. Każdy uczestnik zawodów może otrzymać pomoc związaną z zawodami poprzez mail: biuro@esportpolska.org, stronę internetową lub formularz pod adresem www.esportpolska.org.
 11. Organizator ma ostatnie słowo w sprawach dotyczących turnieju i w skrajnych przypadkach może zmienić zapisy regulaminu w celu zachowania uczciwego charakteru rozgrywek sportowych.

NAGRODY:

 • I miejsce – kamera do PS4, kierownica do konsoli PS4, puchar, książki
 • II miejsce – kierownica do konsoli PS4, puchar, książki
 • III miejsce – gra PS4, puchar, książki
 • IV miejsce – gra PS4
 • Nagrody dla najliczniej reprezentowanej szkoły o wartości 500 PLN

Pozostałe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie

Wypełnij poniższe dokumenty 

prześlij zdjędia lub skany dokumentów na adres:

biuro@esportpolska.org 

najpóźniej do poniedziałku 25 maja do godz. 15:00

Formularz Kontaktowy

15 + 5 =

Festiwale Esport POLSKA

Share This