I Szkolny Turniej FIFA17 Szczyrk 9/06/17

DODANO: 9 cze 2017

I Esportowy SZKOLNY Turniej FIFA17 w Szczyrku zakończony!

I MIEJSCE: Oliwier Madej (PL)

II MIEJSCE: Marcin Tyc (PL)

III MIEJSCE: Antek Hamerlak (PL)

IV MIEJSCE: Eduard Byrtus (CZ)

Regulamin
1. Postanowienia ogólne.

 1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek offline turnieju FIFA 17, który odbędzie się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w Szczyrku.
 2. Termin turnieju: 9 czerwca 2017 roku
 3. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Esport Polska z siedzibą w Bielsku-Białej.
 4. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania.
 5. Na udział w Turnieju zgodę wyraża Rodzic ucznia przez wypełnienie pisemnej zgody (załącznik 1) i przekazanie jej do szkolnego opiekuna drużyny. Jest to równoważne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 6. Udział w Turnieju jest przeznaczony dla uczniów szkół ze Szczyrku (Polska).
 7. Warunkiem udziału w Turnieju jest zgoda Rodzica lub prawnego opiekuna.
 8. Uczestnicy nie wnoszą opłat rejestracyjnych.
 9. Uczestnicy mogą zaopatrzyć się we własne kontrolery do gry (pady).
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

2. System rozgrywek.

 1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze.
 2. Liczba graczy dopuszczona do rozgrywek to 32 osoby.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo podziału zawodników na grupy wiekowe.
 4. W przypadku większej ilości uczniów, którzy zgłoszą się do Turnieju, zostanie wybrana reprezentacja graczy w drodze szkolnych eliminacji.
 5. Zapisy na rozgrywki odbywają się u nauczyciela/opiekuna wskazanego przez Organizatora Turnieju lub online.
 6. Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym.
 7. Organizator Turnieju przeprowadzi losowanie zawodników, którzy zagrają systemem pucharowym (jeden na jednego w systemie drabinki Single Eliminationprzegrywający odpada).
 8. System wychodzenia może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych graczy.O wychodzeniu w takim przypadku decydują Organizatorzy.

3. Rozgrywka meczowa.

 1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 17.
 2. Każdy gracz może posiadać własnego pada potrzebnego do gry.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godziny meczu, a osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika.
 4. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.

4. Ustawienia gry.

Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.

 • Typ gry: Rankingowa
 • Długość połowy: 4 lub 6 minut
 • Poziom trudności: ustalone w dniu Turnieju
 • Szybkość gry: Normalna
 • Kontuzje: Wył
 • Spalone: Wł.
 • Kartki: Wł.
 • Zagrania ręką: Wył.
 • Liczba zmian: 3
 • Sterowanie: Dowolne
 • Stadion: Dowolny
 • Pogoda: Dobra
 • Pora dnia: Dzień/Noc
 • Piłka: domyślna
 • Kamera: Telewizyjna
 • Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski drużynami narodowymi lub klubowymi.

 5. Zasady Fair Play.

 1. Organizator dokłada wszelkich starań w realizacji misji Stowarzyszenia Esport Polska określonych na stronie internetowej esportpolska.org.
 2. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
 • celowe wyłączenie komputera lub monitora, rzucanie padem, odłączanie przewodów itp. działania;
 • gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku;
 • niesportowy doping, niesportowe zachowanie lub ogólnie kłopotliwe (np. krzyk, wyzwiska), niewłaściwe i nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi podczas i poza rozgrywką turniejową;
 1. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, uczestnik Turnieju (według uznania Opiekuna rozgrywek) może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub w skrajnych przypadkach zostać zdyskwalifikowanyz Turnieju.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia innych warunków określających niesportową grę.

6. Działania zabronione i kary.

 1. Celem Organizatora jest zorganizowanie Turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach.
 2. W każdej sprawie spornej decyzję podejmuje Organizator, a jego działania są oparte na przyjętej zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości.
 3. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem tego, co uczestnik Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze.
 4. Najważniejszą zasadą przyświecającą Turniejowi jest gra fair play. Dlatego organizator zobowiązuje graczy do:
 • przestrzegania zasad kultury osobistej;
 • okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów technicznych u przeciwnika;
 • łagodzenia konfliktów;
 • uczciwej gry bez używania jakichkolwiek nielegalnych wspomagaczy;
 • przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych;

7. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator Turnieju ma prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na Turnieju.
 2. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.

Zaproszenie (Archiwum)
ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół w Szczyrku do wzięcia udziału w I Turnieju FIFA17. Turniej odbędzie się 9 czerwca 2017 roku w Szczyrkowskim Centrum Kultury w godzinach 9.00-13.00.
Organizator:
STOWARZYSZENIE ESPORT POLSKA
PTTK Oddział Beskidzki w Szczyrku
ZSPiG nr 1 w Szczyrku
MOKPiI Szczyrk
Patronat nad Turniejem objął Starosta Bielski p. Andrzej Płonka.

Share This