Regulamin

!Aktualizacja: 28/02/2022


REGULAMIN TURNIEJU FIFA2022 ONLINE O PUCHAR PODBESKIDZIA

Termin Turnieju: Styczeń-Marzec 2022

 • Organizator: Stowarzyszenie Esport Polska z siedzibą w Bielsku-Białej.
 • Patronat: Prezydent Miasta Bielska-Białej.
 • Uczestnicy Turnieju: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych m. Bielska-Białej, p. bielskiego, p. cieszyńskiego , p. żywieckiego.
 • Kontakt: www.esportpolska.org, email: biuro@esportpolska.org
 • Zgłoszenia do turnieju: turnieje@esportpolska.org

Postanowienia ogólne

 1. Turniej odbywa się w formie ONLINE.
 2. Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie ESPORT POLSKA z siedzibą w Bielsku-Białej.
 3. Każdy z uczestników biorących udział turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania.
 4. Przystąpienie do rozgrywek równoznaczne jest z akceptacją postanowień regulaminu.
 5. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji poszczególnych uczestników.
 6. Uczestnicy nie wnoszą opłat do organizatora Turnieju.
 7. Zawodnicy biorący udział w Turnieju muszą spełniać następujące warunki:
  • zapoznać się z regulaminem turnieju;
  • przesłać na adres:turnieje@esportpolska.org wypełnione zgłoszenie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia turnieju i publikacji wizerunku w mediach. UWAGA! W przypadku uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia – zgłoszenie i regulamin podpisuje pełnoprawny opiekun.
 8. Udział w Turnieju jest przeznaczony dla wszystkich posiadaczy gry FIFA 2022, oraz konsoli PlayStation 4, XBOX, PC (3 platformy) z kontami premium.
 9. Wszyscy uczestnicy otrzymują stałą pomoc w postaci serwisu poprzez mail: biuro@esportpolska.org, stronę internetową lub formularz pod adresem esportpolska.org.
 10. Organizator zawsze ma ostatnie słowo w sprawach dotyczących turnieju i w skrajnych przypadkach niektóre decyzje mogą być sprzeczne z wyszczególnionymi zasadami w celu zachowania uczciwego charakteru rozgrywek sportowych.

Ustawienia meczu

 1. Ustawienia meczowe obowiązujące podczas wszystkich meczów rozgrywanych w ramach turnieju:
 2. rodzaj gry – online,
 3. poziom trudności: klasa światowa,
 4. długość połowy: 6 minut,
 5. zespoły: dowolne (składy live),
 6. zmiany w meczu: 3 + 1 w dogrywce,
 7. prędkość gry: normalna,
 8. sterowanie: dowolne,
 9. obrona: nowy system obrony (obrona taktyczna),
 10. kontuzje: wyłączone,
 11. pora rozgrywania meczu: rano,
 12. pora roku: jesień,
 13. pogoda: pochmurno,
 14. stadion: dowolny.

Format rozgrywek

 1. Wszystkie mecze rozgrywane są za pomocą gry FIFA 2022, w zwykłym trybie online – 1vs1
  na konsoli PlayStation 4 lub XBOX lub PC. Równolegle będą toczyły się 3 turnieje dla każdej platformy.
 2. Mecze rozgrywane będą według 3 harmonogramów ogłoszonych przez organizatora na początku turnieju.
 3. Każdy zawodnik musi posiadać oryginalną wersję gry FIFA 2022 oraz wykupiony pakiet Playstation PLUS (PS4), XBOX Game Pass (XBOX).
 4. UWAGA! Dopuszczamy możliwość rozgrywek grupy zawodników z jednego konta premium. Warunkiem rozgrywki jest odpowiedni wpis w formularzu oraz przesłanie na adres email – turnieje@esportpolska.org – zdjęcia zawodnika z wynikiem w tle do potwierdzenia rywalizacji. Polecamy takie rozwiązanie dla grupy szkolnej, która będzie uczestniczyć w turnieju pod opieką nauczyciela.
 5. Za przesłanie wyniku spotkania, screena lub zdjęcia z widocznym wynikiem odpowiadają uczestnicy meczu.
  E-mail każdorazowo wysyłany jest na następujący adres mailowy: turnieje@esportpolska.org
 1. Mecze są rozgrywane systemem mecz i rewanż. W fazie pucharowej, w przypadku remisu w dwumeczu, dogrywany jest trzeci mecz tzw. golden gol – pierwsza drużyna która strzeli bramkę wygrywa całe spotkanie.
 1. Po obopólnym ustaleniu godziny rozegrania meczu (ewentualnie zmiany terminu w obrębie zasad określonych w regulaminie), w sytuacji, w której rywal nie pojawia się online, należy podjąć próbę kontaktu. Jeśli jest on bezskuteczny i spóźnienie jest dłuższe niż 15 minut, należy na wymieniony wcześniej adres mailowy przesłać screen ekranu meczowego potwierdzający swoją gotowość do rozegrania meczu oraz screen korespondencji z rywalem dotyczący umówionej godziny spotkania oraz prób kontaktu w trakcie spóźnienia rywala. Po dopełnieniu tych formalności organizator orzeka walkower na korzyść uczestnika gotowego do gry (wynik 0:3).
 2. W przypadku, gdy obaj gracze nie mogą się połączyć do meczu, należy napisać komentarz pod meczem. Organizator turnieju ma prawo do wyznaczania nowego terminu spotkania lub wylosowania zwycięzcy tego meczu. Gdy podczas gry występują tzw. “lagi”, czyli słabe łącze Internet, należy przerwać taki mecz maksymalnie do 15 minuty i zgłosić protokół meczowy. Organizator może poprosić graczy o wynik prędkości łącza. Kiedy wynik osiągnie mniejszą prędkość pobierania niż 10MB oraz wysyłania 1MB, gracz może zostać ukarany walkowerem. Organizator oraz wykonawca nie odpowiadają za jakość połączenia zawodników.
 3. Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn losowych (kwestie te rozstrzyga organizator) będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu, za wyjątkiem sytuacji w której jedna z drużyn uzyskała dwubramkowe lub wyższe prowadzenie w drugiej połowie wirtualnego meczu. W takiej sytuacji wynik meczu będzie rozstrzygnięty na korzyść drużyny prowadzącej.
 4. Zakazane jest używanie własnych formacji. Można używać jedynie formacji dostępnych w grze. Nie można ręcznie modyfikować ustawień piłkarzy na boisku. Gracze łamiący ten punkt zostaną zdyskwalifikowani.
 5. W turnieju można grać dowolnymi drużynami dostępnymi w rozgrywce online.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Formatu rozgrywek w zależności od liczby zgłoszonych Drużyn.

Nagrody

Organizator Turnieju wręczy nagrody rzeczowe za zdobycie I-III miejsca.

Zasady fair-play

 1. Zabrania się używania agresywnych a także wulgarnych treści skierowanych w stronę uczestników lub organizatora w czasie trwania Turnieju.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek wspomagaczy, programów, cheatów, skryptów, bugów, błędów i innych rzeczy służących do uzyskania w nieuczciwy sposób przewagi nad przeciwnikiem.
 3. Zabrania się przeszkadzania innym zawodnikom lub utrudniania organizatorom przeprowadzenia rozgrywek m.in. poprzez: zagłuszanie, odłączanie internetu i inne czynności mogące negatywnie wpłynąć na komfort innych uczestników lub przebieg wydarzenia.
 4. Zabrania się „ustawiania” wyników meczu. W sytuacji wykrycia i udowodnienia takiego procederu uczestnicy zamieszani w niego zostają automatycznie zdyskwalifikowani z rozgrywek wraz z zakazem uczestniczenia w jakichkolwiek rozgrywkach organizowanych przez Stowarzyszenie ESPORT POLSKA.
 5. Zawodnicy proszeni są o sportowe zachowanie i przestrzeganie zasad fair-play.
 6. Za niesportowe zachowania uznaje się między innymi:
  1. celowe wyjście z gry
  2. pauzowanie gry bez poinformowania przeciwnika i/lub gdy przeciwnik “ma piłkę”,
  3. inne zachowania mające na celu celowe i niezgodne z przepisami utrudnianie gry przeciwnikom.

W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, zostanie ukarany walkowerem.

System Turnieju

 1. I runda odbędzie się systemem ligowym w podziale na grupy – mecze będą rozgrywane na zasadzie “każdy z każdym” (mecz i rewanż). Ilość grup oraz zawodników w poszczególnych grupach będzie uzależniona od liczby zgłoszonych uczestników. Punktacja meczów w grupie: 3 pkt za zwycięstwo, 1 pkt za remis, 0 pkt za porażkę. Kolejność w grupie: – punkty, – wynik meczu bezpośredniego, – różnica bramek, – ilość bramek zdobytych, – losowanie. Do kolejnej rundy przechodzi 2 zawodników.
 2. II runda i kolejne rozgrywane są systemem play-off (mecz i rewanż – przegrywający w dwumeczu odpada).
 3. Mecze fazy grupowej zostaną rozegrane (data turnieju). Faza pucharowa zostanie rozegrana (data turnieju). Zawodnicy umawiają się indywidualnie na rozegranie dwumeczu oraz informują organizatorów o dacie i godzinie co najmniej dzień przed rozegraniem spotkań. W przypadku braku porozumienia między zawodnikami decyzję podejmuje organizator.
 4. Wszystkie pozostałe sporne sytuacje niezawarte w wymienionych wyżej punktach rozstrzyga administracja Turnieju.

Ochrona danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator wymieniony w rozdziale „Postanowienia Ogólne” (zbierane dane: imię i nazwisko, numer telefonu.)
 2. Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na opublikowanie ich wizerunku przez organizatora jak również przez innych uczestników wydarzenia za pomocą fotografii oraz filmów na potrzeby relacjonowania Turnieju a także w celach informacyjnych i promocyjnych.
 3. Na potrzeby rozgrywek dane kontaktowe (PSN, numer telefonu i e-mail) będą udostępnione uczestnikom w celu umożliwienia wzajemnego kontaktu i komunikacji związanej z rozgrywaniem meczów. Każdy uczestnik ma prawo wycofać zgodę na udostępnienie wspomnianych danych kontaktowych lub określenie, które z nich mogą zostać udostępnione, informując o tym fakcie organizatora nie później niż w dniu rozesłania danych do uczestników rozgrywek.
 4. Dane osobowe zawodników mogą być wykorzystane jedynie w celach związanych z organizowanym Turniejem.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
  O ewentualnych zmianach w niniejszym regulaminie organizator poinformuje uczestników turnieju.
 2. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów związanych z turniejem w oparciu o obowiązujące w niniejszym regulaminie przepisy oraz o zasady fair-play.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu / wyproszenia z wydarzenia osoby łamiące regulamin lub zachowujące się niewłaściwie (wykraczające poza powszechne normy społeczne).