REGULAMIN TURNIEJU

§1. Postanowienia ogólne.
1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek stacjonarnych turnieju FIFA22 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, ul. Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała.
2. Termin Turnieju: 22 czerwca 2022 roku. Rozpoczęcie o godz. 9.00.
3. Organizatorami Turnieju są:
• Stowarzyszenie „Esport Polska” z siedzibą w Bielsku-Białej,
• Prezydent Miasta Bielsko-Biała,
• Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej,

4. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania.
5. Na udział w Turnieju zgodę wyraża Rodzic ucznia przez wypełnienie pisemnej zgody i przekazanie jej w dniu turnieju do Organizatora. Jest to równoważne z akceptacją postanowień Regulaminu. Jeżeli uczestnik Turnieju jest pełnoletni wypełnia pisemną zgodę samodzielnie. PISEMNA ZGODA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO REGULAMINU.
6. Udział w Turnieju jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Bielska-Białej, szkół powiatu bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia innych zawodników do Turnieju.
7. Warunkiem udziału w Turnieju jest zgoda Rodzica lub prawnego opiekuna, a w przypadku osoby pełnoletniej zgoda własnoręcznie podpisana.
8. Uczestnicy nie wnoszą opłat rejestracyjnych.
9. Uczestnicy mogą zaopatrzyć się we własne kontrolery do gry (pady).
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

§2. System rozgrywek.

1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze.
2. Zgłoszenie zawodników odbywa się przez formularz dostępny na stronie www.esportpolska.org lub na e-mail: turnieje@esportpolska.org do dnia 20 czerwca 2022 do godz. 22.00 w formie zwykłej wiadomości tekstowej zawierającej:
• imię i nazwisko zawodnika
• wiek
• klasa
• nazwę Szkoły
• adres Szkoły
• adres email do kontaktu z zawodnikiem
3. Zawodnik powinien posiadać również wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna prawnego/własną, którą przekazuje Organizatorowi w dniu Turnieju. (Załącznik 1)

Zasady rozgrywania Turnieju

1. Początkowa runda Turnieju odbywa się systemem ligowym w podziale na grupy.
2. Lista zawodników w poszczególnych grupach zostanie opublikowana po zakończeniu zgłoszeń na stronie Organizatora www.esportpolska.org lub na terenie szkoły organizującej Turniej w dniu Turnieju.
3. Mecze w grupie rozegra każdy z każdym i otrzyma 3 pkt za zwycięstwo, 1 pkt za remis, 0 pkt za porażkę.
4. Kolejność w grupie: – punkty, – wynik meczu bezpośredniego, – różnica bramek, – ilość bramek zdobytych, – losowanie.
5. Kolejne rundy rozgrywane są systemem play-off (przegrywający odpada)
6. Półfinały – zwycięzcy zagrają mecz o I i II miejsce, pokonani – mecz o III i IV miejsce.

§3. Rozgrywka meczowa.

1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA22 na konsoli PS4.
2. Każdy gracz może posiadać własnego pada potrzebnego do gry.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godziny meczu, a osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika.
4. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.

§4. Ustawienia gry.

Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.
• Typ gry: Rankingowa
• Długość połowy: 4 lub 6 minut (organizator zastrzega sobie prawo do zmian).
• Poziom trudności: ustalone w dniu Turnieju
• Szybkość gry: Normalna
• Kontuzje: Wył
• Spalone: Wł.
• Kartki: Wł.
• Zagrania ręką: Wył.
• Liczba zmian: 3
• Sterowanie: Dowolne
• Stadion: Dowolny
• Pogoda: Dobra
• Pora dnia: Dzień/Noc
• Piłka: domyślna
• Kamera: Telewizyjna

UWAGA!
• Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski drużynami narodowymi lub klubowymi.

§5. Zasady Fair Play.

1. Organizator dokłada wszelkich starań w realizacji misji Stowarzyszenia Esport Polska określonych na stronie internetowej www.esportpolska.org.
2. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
• celowe wyłączenie komputera lub monitora, rzucanie padem, odłączanie przewodów itp. działania;
• gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku;
• niesportowy doping, niesportowe zachowanie lub ogólnie kłopotliwe (np. krzyk, wyzwiska), niewłaściwe i nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi podczas i poza rozgrywką turniejową;
3. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, uczestnik Turnieju (według uznania Opiekuna rozgrywek) może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub w skrajnych przypadkach zostać zdyskwalifikowany z Turnieju.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia innych warunków określających niesportową grę.

§6. Działania zabronione i kary.

1. Celem Organizatora jest zorganizowanie Turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach.
2. W każdej sprawie spornej decyzję podejmuje Organizator, a jego działania są oparte na przyjętej zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości.
3. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem tego, co uczestnik Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze.
4. Najważniejszą zasadą przyświecającą Turniejowi jest gra fair play. Dlatego organizator zobowiązuje graczy do:
• przestrzegania zasad kultury osobistej;
• okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów technicznych u przeciwnika;
• łagodzenia konfliktów;
• uczciwej gry bez używania jakichkolwiek nielegalnych wspomagaczy;
• przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych;

§7. Postanowienia końcowe.

1. Organizator Turnieju ma prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na Turnieju.
2. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.

Pin It on Pinterest