Powiatowy Turniej FIFA18 w Żywcu

DODANO: 29 kwi 2018
9 czerwca w Żywcu Stowarzyszenie Esport Polska organizuje Powiatowy Turniej FIFA18 dla uczniów wszystkich szkół powiatu żywieckiego. Platforma sprzętowa PS4. Miejsce: Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu. Godzina rozpoczęcia: 9.00. Prosimy o poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

REGULAMIN TURNIEJU

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek offline turnieju FIFA 18 w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.
 2. Termin turnieju: 9 czerwca 2018 roku. Rozpoczęcie o godz. 9.00.
 3. Organizatorami Turnieju są:
  • Stowarzyszenie „Esport Polska” z siedzibą w Bielsku-Białej.
 4. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania.
 5. Na udział w Turnieju zgodę wyraża Rodzic ucznia przez wypełnienie pisemnej zgody (załącznik) i przekazanie jej do szkolnego opiekuna drużyny. Jest to równoważne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 6. Udział w Turnieju jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu żywieckiego.
 7. Warunkiem udziału w Turnieju jest zgoda Rodzica lub prawnego opiekuna.
 8. Uczestnicy nie wnoszą opłat rejestracyjnych.
 9. Uczestnicy mogą zaopatrzyć się we własne kontrolery do gry (pady).
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

 

2. System rozgrywek

 1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze.
 2. Grupy wiekowe:
  • Pierwsza grupa – klasy 4-6SP,
  • Druga grupa – klasy 7SP, II i III Gimn
  • Trzecia grupa – szkoły ponadgimnazjalne
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału zawodników.
 4. Zgłoszenie zawodników odbywa się przez formularz dostępny na stronie esportpolska.org lub na e-mail: biuro@esportpolska.org do dnia 8 czerwca 2018 do godz. 15.00 w formie zwykłej wiadomości tekstowej zawierającej:
  • imię i nazwisko zawodnika
  • klasa
  • nazwę szkoły
  • adres szkoły
  • adres email do kontaktu z zawodnikiem
 5. Zawodnik powinien posiadać również wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna prawnego, którą przekazuje Organizatorowi w dniu Turnieju. (Załącznik 1)

 

Zasady rozgrywania Turnieju

 1. Początkowa runda Turnieju odbywa się meczami zawodników grupach
  • I – SP,
  • II – 7+G,
  • III – LO/Tech.
 2. Mecze grup:
  • Zawodnicy w pierwszej rundzie rozgrywają mecze w parach lub grupach po wcześniejszym losowaniu. Będzie to uzależnione od liczby zgłoszonych zawodników.
  • Zwycięzca przechodzi do rundy 2, w której zagra 16 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników do kolejnego etapu przechodzi najlepszy z przegranych pierwszej rundy (liczy się najmniejsza różnica bramek oraz największa ilość zdobytych bramek bez rzutów karnych). W innym przypadku o awansie decyzję podejmie organizator w dniu turnieju.
  • Kolejne rundy rozgrywane są systemem play-off (przegrywający odpada).
 3. Półfinały – zwycięzcy zagrają mecz o I i II miejsce, pokonani – mecz o III i IV miejsce.

 

3. Rozgrywka meczowa

 1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA18.
 2. Każdy gracz może posiadać własnego pada potrzebnego do gry.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godziny meczu, a osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika.
 4. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.

 

4. Ustawienia gry

Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.

 • Typ gry: Rankingowa
 • Długość połowy: 4 lub 6 minut (organizator zastrzega sobie prawo do zmian).
 • Poziom trudności: ustalone w dniu Turnieju
 • Szybkość gry: Normalna
 • Kontuzje: Wył
 • Spalone: Wł.
 • Kartki: Wł.
 • Zagrania ręką: Wył.
 • Liczba zmian: 3
 • Sterowanie: Dowolne
 • Stadion: Dowolny
 • Pogoda: Dobra
 • Pora dnia: Dzień/Noc
 • Piłka: domyślna
 • Kamera: Telewizyjna

UWAGA! Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski drużynami narodowymi lub klubowymi.

 

5. Zasady Fair Play

 1. Organizator dokłada wszelkich starań w realizacji misji Stowarzyszenia Esport Polska określonych na stronie internetowej esportpolska.org.
 2. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
 • celowe wyłączenie komputera lub monitora, rzucanie padem, odłączanie przewodów itp. działania;
 • gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku;
 • niesportowy doping, niesportowe zachowanie lub ogólnie kłopotliwe (np. krzyk, wyzwiska), niewłaściwe i nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi podczas i poza rozgrywką turniejową;
 1. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, uczestnik Turnieju (według uznania Opiekuna rozgrywek) może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub w skrajnych przypadkach zostać zdyskwalifikowany z Turnieju.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia innych warunków określających niesportową grę.

 

6. Działania zabronione i kary

 1. Celem Organizatora jest zorganizowanie Turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach.
 2. W każdej sprawie spornej decyzję podejmuje Organizator, a jego działania są oparte na przyjętej zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości.
 3. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem tego, co uczestnik Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze.
 4. Najważniejszą zasadą przyświecającą Turniejowi jest gra fair play. Dlatego organizator zobowiązuje graczy do:
 • przestrzegania zasad kultury osobistej;
 • okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów technicznych u przeciwnika;
 • łagodzenia konfliktów;
 • uczciwej gry bez używania jakichkolwiek nielegalnych wspomagaczy;
 • przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych;

 

7. Postanowienia końcowe

Organizator Turnieju ma prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na Turnieju. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.

Ten turniej nie jest powiązany z EA SPORTS FIFA 18 Global Series lub sponsorowany przez Electronic Arts Inc. lub jego licencjodawcę (ów).
This tournament is not affiliated with the EA SPORTS FIFA 18 Global Series or sponsored by Electronic Arts Inc. or its licensor(s).

Festiwale Esport POLSKA