Mistrzostwa FC24 Służby liturgicznej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.