ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego do udziału w Esportowym Turnieju FIFA22, który odbędzie się w dniu 10 grudnia (sobota) o godz. 9:00
w ZSSiO w Bielsku-Białej. 

Aby wziąć udział w Turnieju należy:

 1. Pobrać i wypełnić formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie (2 strony) oraz przesłać skan lub zdjęcie na adres turnieje@esportpolska.org.
 2. Zapoznać się z Regulaminem Turnieju.

UWAGA! Nauczyciel opiekun grupy może przesłać listę zbiorczą uczestników na adres email:

turnieje@esportpolska.org

Turniej realizowany jest w ramach programu „eSport w szkole – innowacyjna edukacja” przez Stowarzyszenie Esport Polska z Bielska-Białej w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”, ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki komunikatem z dnia 11 lipca 2022 roku o ustanowieniu w trybie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty programu pn. „Program Wsparcia Edukacji”.

Szczegółowe informacje o turnieju zawarte są w regulaminie poniżej.

Zgłoszenie zawodników odbywa się w formie zwykłej wiadomości tekstowej zawierającej:

  • imię i nazwisko zawodnika
  • wiek
  • klasa
  • nazwę szkoły
  • adres szkoły
  • adres e-mail do kontaktu z zawodnikiem
 • oraz skanu lub zdjęcia formularza rekrutacyjnego

Dopuszcza się grupowe zgłoszenie zawodników przez szkolnego opiekuna drużyny (nauczyciela).

Organizator zawodów potwierdza zgłoszenie zawodnika poprzez wysłanie zwrotnego emaila do trzech dni.

Formularz Zgłoszenia Mistrzostwa Śląska FIFA22 - 10/12/2022. Bielsko-Biała.

RODO

2 + 6 =

h

Regulamin

h

Formularz Rekrutacyjny

Pin It on Pinterest