Zaznacz stronę

DZIAŁAMY

NA RZECZ ROZWOJU ESPORTU W POLSCE DZIĘKI WSPARCIU INICJATYW PRYWATNYCH, FIRM, INSTYTUCJI SPOŁECZNYCH I RZĄDOWYCH.

PROMUJEMY

POLSKĄ SPOŁECZNOŚĆ ESPORTU, ICH DZIAŁANIA ORAZ KREUJEMY SZACUNEK I UZNANIE DLA STOWARZYSZENIA ESPORT POLSKA.

POMAGAMY

w inwestycjach związanych z najnowszymi trendami oraz analizujemy wpływy esportu na zdrowie i samopoczucie graczy.

REPREZENTUJEMY

Działania w imieniu członków Stowarzyszenia oraz sportowców i klubów, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

STOWARZYSZENIE ESPORT POLSKA

Cele

Działanie na rzecz rozwoju eSportu w Polsce dzięki wsparciu inicjatyw prywatnych, firm, instytucji społecznych i rządowych.
l

Zadania

Opracowanie polityki procesów, zasad, reguł i procedur zapewniających przejrzystość i odpowiedzialność eSportu w Polsce.

Promocja

Promowanie polskiej społeczności eSportu, ich działań, oraz kreowanie szacunku i uznania dla Stowarzyszenia eSport Polska.

Rozwój

Inwestycje związane z rozwojem i promocją najnowszych trendów oraz analiza wpływu esportu na zdrowie i samopoczucie graczy.

Siła ESPORTU

TO PIEKIELNA PRECYZJA, GDZIE SEKUNDY DECYDUJĄ O ZWYCIĘSTWIE. WSZYSTKIEGO MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ, NIE MARUDZIĆ, NIE PŁAKAĆ, GRAĆ I TRENOWAĆ…

Ewolucja ESPORTU

Dobra zabawa zamieniła się w globalny przemysł i sposób na zarabianie pieniędzy. Czy nasze hobby będzie dyscypliną olimpijską? Zobaczymy..

INFORMACJE

Stowarzyszenie

Działalność w oparciu o najnowsze przepisy prawa, realizacja celów i zadań, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Esport Polska.

Kodeks

Polityka bezpieczeństwa, sprawiedliwego traktowania wszystkich sportowców, ochrony członków i działań antydopingowych.

Reprezentacja

Działania w imieniu członków Stowarzyszenia oraz sportowców i klubów, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Akredytacja

Reprezentowanie Polski w Międzynarodowej Federacji ESPORTu, komitetach wykonawczych i tradycyjnych władzach sportowych.

ZGRAJ Z NAMI - ZOSTAŃ MISTRZEM!